top of page

Om bustadfeltet

Husbankfinansiert

Prosjekt Steinhaugmarka er førehandsgodkjent av Husbanken, inntil 85% av prosjektkostnaden. Alle kan søka om lån her. Dei resterande 15% er din eigenkapital. I nokon tilfeller kan du søka kommunen om startlån!Me hjelper deg med alle søknader.

 

Rente:

Fram til 31.august er flytende rente på 1,223 % .

Ny flytende rente fra 1. september 2022 er 1,381 %.

 

Ta kontakt for å sjå kva Husbanklånet koster deg pr.mnd.

Fordeler med burettslag som buform

  • God forvaltning gjennom trygge HAUBO - Haugesund Boligbyggelag

  • Trygg og anerkjent organisering av bustadprosjekt

  • Tilrettelagt for eit stabilt og hyggeleg bumiljø, med godt nabofellesskap

Dette gir deg og burettslaget svært gode moglegheiter til å skape en stabil, trygg og forutsigbar økonomi Det gir deg også minst mogleg privat gjeld og ei fellesgjeld med gunstige vilkår. 

Steinhaugmarka - eit nytt, moderne bustadsfelt

Steinhaugmarka ligg i hjerte av Sveio sentrum, der Blinkhus Valvatne har hatt utbygging dei siste 15 åra.

Området er solrikt, ligg sørvent til. Og gir kort avstand til alt som Sveio sentrum har å by på. 1 byggetrinn er nå til sal med 8 bueiningar fordelt på 2 innhaldsrike tomannsbustader og 1 firemannsbustader. Her får du gjennomgåande høy standard, to soverom, alt på eitt plan  med vedlikehaldsvenleg fasade og vindu. Sjå FINN annonsen her.

Om firemannsbustadene

Firemannsbustadene leveres som 77 m2 (A) og 79 m2 (B) 2 soverom, bad, 2 boder, kjøken/stove på 31-35 m2. Overbygd balkong/terrasse på ca. 17 m2.  Sjå bustadveljaren for meir informasjon om korleis leileigheitar som er A og B.

Bustad A leveres med vannboren varme. Den vegghengte elektriske kjelen eloBLOCK 9 Kw er den perfekte løsning der det er behov for en enkel oppvarmingsløsning med vannbåren varme og elektrisitet. Bustad B leveres med ventilert skorstein og liten eldstad.

I tillegg blir da nytta vindu med aluminiumsinndekning som kun gir vasking som vedlikehold. Arkitektane har også hatt fokus på ein moderne fasade som skil seg ut.

Om tomannsbustadene

Vedlikeholdsvenleg og moderne tomannsbustad på eit plan. Bustadene har inngang bak eller på siden og er teikna av MG arkitekter. Den leveres med 2 soverom, bad, 2 boder og stor kjøken/stove på ca. 45m2. Alle tomannsbustadene har ein overbygd terrasse på ca. 17m2 og leveres med carport. 

Tomannsbustadene passar for folk i alle aldrar og livssituasjonar. Her kan førstegongsetablerarar med små born få den gode starten på familielivet, og seniorar som vil kvitta seg med einebustaden, men ikkje heilt slepp på hagen - finna seg vel til rette. 

Tilvalsmoglegheiter og endringar

Kjøpar kan innanfor gitte rammer velja andre produkt enn det som her er beskrive som standardprodukt. Ønskjer du å setja ditt eige preg på bustaden, tilbyr Blink Hus Valvatne dette gjennom avgrensa typar av parkett, fliser, frontar på kjøkeninnreiing, benkeplate, innvendige dører og farger på vegg og himling. Dette gjeld dersom du bestemmer deg for kjøp tidleg

i byggefasen.

Lampetypar, punktantall og plassering kan endrast. Slike endringar vil i dei fleste tilfelle medfører priskonsekvens.

Fordeler med ny bustad
  • Du får bustaden til fastpris, og slepp bodrundar

  • Du slepp oppussing og store reparasjonskostnader

  • Du får høve til å tilpasse innvendige val etter stilen din​

  • Du får ein enkel og behageleg kvardag med færre vedlikahaldsoppgåver

  • Du bur sentralt til butikk, lege, kommunehus, bank, skule m.m. (Treng ikkje bil!)

Lyst på meir informasjon?

Prospektet inneheld mykje meir informasjon. Klikk på knappen under.

Spørsmål?

Ta kontakt med

Bjørn Storebø

Salskonsulent

Mobil: 982 89 939

E-post: bs@valvatne.no

bottom of page