top of page

Om nærområdet

UTFORSK

UT PÅ TUR

GOLF

NÆRLEIK TIL ALT

Om nærområdet

I Steinhaugmarka har du handel, kommunesenter, lege, barnehage, skular og fritidsaktivitetar tett på. Midt i blinken for familiar som ønskjer ein enkel logistikk i kvardagen, så det vert meir tid til kvarandre og dei viktige tinga i livet. Bustadfeltet ligg solrikt og sentralt i Sveio, med daglegvare som nærmaste nabo.

 

Området ligg fint sørvendt med gode solforhold og turløyper like utfor døra og mange fine tur- og friluftsområde like i nærleiken.

Eit av Noregs beste Golfanlegg ligg i Sveio

Ikkje langt fra bustadfeltet finn du også Haugaland Golfbane Sveio – ein fullverdig 18 hols bane. Banen er anlagt i «jomfruelig» terreng (området er ikkje tidligere dyrka) i karakteristisk veslandsnatur. Banen er ein blanding av skogsbane og åpent lyngkledd landskap.

Banespillet byr på fantastiske opplevingar ved skiftende årstider (banen er åpen heile året når det ikkje er snølagt) og byr på utfordringer til spillere på alle nivå.

Turmoglegheiter for store og små

Rundt Sveio Golfpark er det fine turveger som også egner seg godt for barnevogn og rullestol. Nokre parti av stien har litt grov pukk, men den er for det meste fint gruset.

Det er merka to løyper. Den eine med røde merker er en rundtur på ca to km. Her er det også lysløype. Den gulmerk- ede vegen er ca fire kilometer lang. Det er også merka ein såkalt Folkesti, med merker for kvar halve kilometer. Denne løypa er laga etter initiativ fra Sveio Helselag med formål å fremme aktivitet og naturopplevelser nær boligområder. Bildet er hentet fra idylliske Vigdarvatnet - en kjent badeplass om sommeren

Om utomhusområdet

Det er opparbeida leikeareal vest for utbygginga som nærleikeplass til området. Her kan dei minste leike trygt i barnevennleg omgjevnader. Innkøyrsel/tun og parkeringsplassar vert asfaltet. Det blir montert kantstein mot plen. Storparten av tomta opparbeidast med sådd grasbakke. Gjesteparkeringsplassar vert oppmerka.

Det vert lagt til rette for miljøplass og postkassestativ. Det leveres og monteres hus nr. til alle bueiningar. I front av 13-16, samt mellom 12-13 vert det natursteinmur for å ta opp høgdeforskjell i terreng, dette gjelder også i nord og nord/vest for 17-18.

Finn din bustad

Vår bustadveljar gir deg meir informasjon om bustadene og gir deg moglegheiten til å finne din favoritt.

Nærleik til fasilitetar og Sveio sentrum

Daglegvare: 50 meter
Sveio Skule: 50 meter
Sveio Senter: 50 meter

Kommunesenter: 50 meter
Sveio Idrettsanlegg: 100 meter
Sveio kommunale barnehage: 100 meter

Sveio golfpark: 1 Kilometer

Meld interesse

Meld din interesse og få tilsendt salgsprospekt og nyheter om prosjektet.

bottom of page