top of page
Åpne menyen

Finn din bustad

Kjem for sal

kr. 3 550 000

77m2

Kjem for sal

kr. 3 650 000

79m2

Kjem for sal

kr. 3 550 000

77m2

Kjem for sal

kr. 3 650 000

79m2

Til sals

kr. 3 550 000

77m2

Til sals

kr. 3 650 000

79m2

Til sals

kr. 3 550 000

77m2

Til sals

kr. 3 650 000

79m2

Til sals

kr. 4 125 000

91m2

Til sals

kr. 4 125 000

91m2

Til sals

kr. 4 125 000

91m2

Til sals

kr. 4 125 000

91m2

Kjem for sal

kr. 4 125 000

91m2

Kjem for sal

kr. 4 125 000

91m2

Kjem for sal

kr. 4 125 000

91m2

Kjem for sal

kr. 4 125 000

91m2

Kjem for sal

kr. 4 125 000

91m2

Kjem for sal

kr. 4 125 000

91m2

Bustad

Pris

Status

BRA

Bustadfeltet er delt inn i 2 byggetrinn. Byggetrinn 1 er nå til sal og består av buing 11A-12B og bustad 13-16. Ta kontakt for meir informasjon.

bottom of page