top of page

Finn din bustad

*Fellekostnader inkluderer:

  • Felles strøm

  • Fibernett

  • Utvendig forsikring

  • Kommunale avgifter renovasjon

  • Forretningsførar

  • Framtidig vedlikehald

** Renter

  • 22% skattefrådrag

Til sals

kr. 3.676.000,-

77m2

Seld

kr. -

79m2

Til sals

kr. 3.676.000,-

77m2

Seld

kr. -

79m2

Til sals

kr. 3.676.000,-

77m2

Seld

kr. -

79m2

Til sals

kr. 3.676.000,-

77m2

Seld

kr. -

79m2

Seld

kr. -

91m2

Seld

kr. -

91m2

Seld

kr. -

91m2

Seld

kr. -

91m2

Seld

kr. -

91m2

Til sals

kr. 4.295.000,-

91m2

Seld

kr. -

91m2

Til sals

kr. 4.295.000,-

91m2

Til sals

kr. 4.295.000,-

91m2

Til sals

kr. 4.295.000,-

91m2

Bustad

Pris

Status

BRA

bottom of page